De Hofburg is een paleis in Wenen

De Hofburg is een paleis in Wenen

Onder de Habsburgse keizer Rudolf I werd in 1279 een begin gemaakt met de bouw van een burcht op de plaats van de Schweizerhof. In de daaropvolgende eeuwen is dit gebouw zo vaak worden verbouwd en uitgebreid dat er niets meer te zien is van de oorspronkelijke burcht